Προσπαθούμε αυτές τις μέρες να βρούμε έναν τρόπο να ενημερωθούν οι φίλοι μας αγρότες για την Νέα υποχρέωση που έχουν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα στοιχειά που εκδίδουν.

Πάμε να δούμε περιληπτικά και όσο πιο απλά μπορούμε μια παρουσίαση για τα myDATA κάτι σαν mini οδηγό ενημέρωσης για τους Αγρότες.

– Τι είναι τα myDATA;

Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, άρα και τον Αγροτών!!

– Τι κάνουμε στα myDATA;

  • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων (εδώ περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα ενός παραστατικού)
  • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων παραστατικών, (ανάλογα με το τι ειναι το παραστατικό το διαβιβάζουμε & το χαρακτηρίζουμε ώστε να ¨συνδεθεί¨ με τον ορθό κωδικό των φορολογικών εντύπων ΦΠΑ, Ε3)
  • Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

– Αγρότης που ανήκει στο Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ, έχει υποχρέωση να διαβιβάζει τα Τιμολόγιο του στη πλατφόρμα myDATA;

ΝΑΙ

– Αγρότης που ανήκει στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ, , έχει υποχρέωση να διαβιβάζει τα Τιμολόγιο του στη πλατφόρμα myDATA;

ΟΧΙ (ευτυχώς…..)Το ίδιο ισχύει και για τους Αφανείς Αγρότες!

– Ποιος έχει υποχρέωση να διαβιβάζει τα Δεδομένα;;

Συμφώνα με την Α1138/2020 Ο Εκδότης…. Άρα στη δική μας περίπτωση ο Αγρότης….

– Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA

(Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών 28-06-2021)

– Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.

Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

– Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Συνεπώς, εφόσον οι Αγρότες στο Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ έχουν τζίρο άνω 100.000 ευρώ το 2019 (απλογραφικά βιβλία) από 1/10/2021 εκδίδουν και διαβιβάζουν τα παραστατικά τους στη πλατφόρμα myDATA.

Απο 1/11/2021 διαβιβάζουν όλοι ανεξαιρέτως ποσό τζίρου.

Σημαντικό!!

Οι αγρότες που έχουν ταμειακές μηχανές λ.χ. οι παραγωγοί που πωλούν προϊόντα ιδίας παραγωγής σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να απευθυνθούν στον φοροτεχνικό τους για το AESkeyκαι μετά με την ταμειακή μηχανή τους στον τεχνικό που αγόρασαν την ταμειακή. Πρέπει να συνδεθούν οι ταμειακές με την ΑΑΔΕ. Η έκδοση του Ζ θα γίνεται όπου έχει πρόσβαση ο αγρότης σε ιντερνετ.

Χρόνοι Διαβίβασης!!

Δυο “σενάρια”

1) Σε πραγματικό Χρόνο

Μέσω Παρόχου- Εμπορικών / Λογιστικών Προγραμμάτων ή της Εφαρμογής έκδοσης και Διαβίβασης της ΑΑΔΕ

2) έως 20η μέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα Έσοδα :

Μέσω Ειδικής Φόρμας ή προγραμμάτων (εμπορικών, λογιστικών)ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης της ΑΑΔΕ και εφόσον :

– τηρούν απλογραφικά βιβλία και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 €, είτε πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση ή ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εξετάζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για το 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

ή

– ανεξάρτητα της κατηγορίας των βιβλίων που τηρούν εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, που το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για το 2021, λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών 2019.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο αυτό το νέο εγχείρημα φαντάζει πολύπλοκο στα μάτια όλων μας! Πόσο μάλλον στον Αγρότη ….

Για αρχή και βλέπουμε!

Πηγή: e-forologia.gr