Η εταιρία εδρεύει στη πόλη των Σερρών με αντικείμενο “Λογιστική & Συμβουλευτική Στήριξη” αγροτικών, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Η εμπειρία ετών της ενασχόλησης με φορολογικά και επενδυτικά θέματα έχει πλέον συσσωρευτεί και μεταφράζεται σε άριστη εξυπηρέτηση του αγρότη και του επιχειρηματία, στον τομέα λογιστικής και συμβουλευτικής στήριξης. Σημαντικό ρόλο για το Ν. Σερρών είναι η άριστη γνώση του καθεστώτος των αγροτικών επιδοτήσεων στις οποίες η εταιρία έχει χρόνια ενασχόληση, με την ταυτόχρονη πιστοποίηση  Γεωργικού Συμβούλου από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μέσα από μια σειρά αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης των οικονομικών και επενδυτικών απαιτήσεων των πελατών και τη συνεχή ενημέρωση για όλες τις φορολογικές διατάξεις και τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα, η εταιρεία έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο παροχής φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά που συνέβαλλαν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι η μακρόχρονη εμπειρία αλλά και ότι λειτουργεί πάντα με υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 2321 400993
E: info@forotechnica.com