Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο ρόλος της παροχής οικονομικών συμβουλών ο οποίος δίνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μέσω της «Άδειας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος» την οποία η εταιρεία FOROTECHNICA κατέχει, είναι πολύ σημαντικός. Οι απαραίτητες γνώσεις και σπουδές στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική επιστήμη δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται πρόβλεψη πιθανών ευκαιριών αλλά και κινδύνων υλοποιώντας μια επένδυση.

Ο ρόλος της παροχής οικονομικών συμβουλών ο οποίος δίνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μέσω της «Άδειας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος» την οποία η εταιρεία FOROTECHNICA κατέχει, είναι πολύ σημαντικός. Οι απαραίτητες γνώσεις και σπουδές στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική επιστήμη δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται πρόβλεψη πιθανών ευκαιριών αλλά και κινδύνων υλοποιώντας μια επένδυση.

  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Συμβουλευτική αξιοποίησης αναπτυξιακών – επιδοτούμενων προγραμμάτων
  • Πρόβλεψη οικονομικών κινδύνων – ευκαιριών
  • Μελέτες βιωσιμότητας της επιχείρησής
  • Προτάσεις, μελέτες και διαμεσολάβηση αξιοποίησης επενδυτικών εργαλείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (δανειοδότησεις κ.α)