Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Η εταιρεία μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μισθοδοσίας ώστε να υπάρχει πρόβλεψη κόστους αλλά και πιθανών αναγκών επιπλέον στελέχωσης με προσωπικό για τη βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παρέχουμε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για κάθε πιθανή εκμετάλλευση τους, υπάγοντας τις επιχειρήσεις σε αυτά.

Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Η εταιρεία μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μισθοδοσίας ώστε να υπάρχει πρόβλεψη κόστους αλλά και πιθανών αναγκών επιπλέον στελέχωσης με προσωπικό για τη βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παρέχουμε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για κάθε πιθανή εκμετάλλευση τους, υπάγοντας τις επιχειρήσεις σε αυτά.

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας
  • Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ και ΟΑΕΔ
  • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο
  • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Υποβολή αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ
  • Σύνταξη και κατάθεση των φακέλων για την εκταμίευση των επιδοτήσεων ΟΑΕΔ
  • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας και αποζημιώσεων
  • Αντιμετώπιση ελέγχων του Υπουργείου Εργασίας (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ)