Εξειδικευμένη Λογιστική Αγροτών

Εξειδικευμένη Λογιστική Αγροτών

Η επιχείρηση έχει χρόνια ενασχόληση με τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Η ενασχόληση αυτή έχει βοηθήσει την εταιρία FOROTECHNICA να αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων τόσο στο φορολογικό όσο και στον επενδυτικό τομέα. Ανάλογα με τις καλλιέργειες και τις εκτροφές αλλάζουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών και κατά συνέπεια η λογιστική, φορολογική αλλά και η συμβουλευτική τους καθοδήγηση. Βασικό συστατικό για τη βιωσιμότητα αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη τους είναι η άριστη γνώση των αγροτικών επιδοτήσεων στις οποίες η εταιρεία έχει πολυετή εμπειρία με την ταυτόχρονη πιστοποίηση Γεωργικού Συμβούλου από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στην παροχή μιας σύγχρονης και εξειδικευμένης λογιστικής και συμβουλευτικής στήριξης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η επιχείρηση έχει χρόνια ενασχόληση με τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Η ενασχόληση αυτή έχει βοηθήσει την εταιρία FOROTECHNICA να αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων τόσο στο φορολογικό όσο και στον επενδυτικό τομέα. Ανάλογα με τις καλλιέργειες και τις εκτροφές αλλάζουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών και κατά συνέπεια η λογιστική, φορολογική αλλά και η συμβουλευτική τους καθοδήγηση. Βασικό συστατικό για τη βιωσιμότητα αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη τους είναι η άριστη γνώση των αγροτικών επιδοτήσεων στις οποίες η εταιρεία έχει πολυετή εμπειρία με την ταυτόχρονη πιστοποίηση Γεωργικού Συμβούλου από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στην παροχή μιας σύγχρονης και εξειδικευμένης λογιστικής και συμβουλευτικής στήριξης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

  • Συνεχής ενημέρωση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε συνάρτηση με τις μεταβολές της αγροτικής εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

  • Σύσταση και λογιστική παρακολούθηση Αγροτικών Νομικών Προσώπων και Ομάδων Παραγωγών
  • Συμβουλές επιλογής κατάλληλων καλλιεργειών και εκτροφών ανάλογα με γεωγραφικά, στατιστικά και οικονομικά στοιχεία

  • Εναρμόνιση των καλλιεργειών με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ , με την ελάχιστη δυνατή φορολογική επιβάρυνση

  • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων σε όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΟΓΑΚ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α)
  • Προτάσεις αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης