• Εντός 15 ημερών από την αίτηση επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού
  on 22 Μαρτίου 2023

  Ψηφιακή γίνεται η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με την αίτηση σε πολλές περιπτώσεις να είναι προσυμπληρωμένη, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται η χρονική περίοδος υποβολής του αιτήματος όσο από την άλλη περιορίζεται ο χρόνος πίστωσης του επιστρεπτέου ποσού.

 • Aσφάλιση αγροτών με φωτοβολταϊκά ως 500kw
  on 20 Μαρτίου 2023

  Στο σχέδιο Νόµου του υπουργείου Υγείας µε τίτλο «Σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙ∆Α», ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και την προστασία της δηµοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις», συµπεριλαµβάνεται το Κεφάλαιο Β’ ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 • Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο taxis
  on 13 Μαρτίου 2023

  Δηµοσιεύθηκε στις 18/2/222 (ΦΕΚ Β’765) η απόφαση της ΑΑ∆Ε Α.1025 µε θέµα: «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιηµένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε».

 • Λανθασμένος ο τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων κτηνοτρόφων του Mέτρου 22
  on 6 Μαρτίου 2023

  Mε την πρόσκληση του Μέτρου 22: [Αρ. απόφ. 3540/15.12.22], κλήθηκαν οι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας, καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωµής στο πλαίσιο του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

 • Προβλήματα στη συμβολαιακή γεωργία
  on 28 Φεβρουαρίου 2023

  Η διάταξη για τη µείωση του φόρου κατά 50% στα καθαρά κέρδη από αγροτικά εισοδήµατα αποτελεί πολιτική απόφαση.

 • Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ένα από τα μεγάλα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης
  on 20 Φεβρουαρίου 2023

  Tο Μάιο του 2022 δηµιουργήθηκε πρόβληµα στην πληρωµή των αποζηµιώσεων των κτηνοτρόφων, γιατί σύµφωνα µε πληροφορίες «…Το τεχνικό λάθος εντοπίζεται στη λίστα µε τους ΚΑ∆ που ξεκλειδώνουν την πίστωση.

 • Προς παράταση αιτήσεις στην ΑΑΔΕ για έκπτωση φόρου 50% αγροτών
  on 17 Φεβρουαρίου 2023

  ∆εδοµένη µπορεί να θεωρείται µια παράταση στην προθεσµία υποβολής των σχετικών εγγράφων στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε για την εξασφάλιση έκπτωσης φόρου 50% σε αγρότες που παραδίδουν τις παραγωγές τους µέσω συµβολαιακής ή σε συλλογικά σχήµατα.

 • Eπισημάνσεις και θέματα που χρήζουν προσοχής στη συμβολαιακή γεωργία
  on 13 Φεβρουαρίου 2023

  Η συµπλήρωση στην πλατφόρµα της σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας, πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

 • Γίνεται απλή η έκπτωση φόρου συνεταιρισμένων 50% μέσω ΑΑΔΕ
  on 9 Φεβρουαρίου 2023

  Σε διαδικασία διαμόρφωσης και ενσωμάτωσης βρίσκονται προσαρμογές στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ώστε να μπορούν οι αγρότες – μέλη συνεταιρισμών, που παραδίδουν το 75% της παραγωγής τους από ένα προϊόν, να μπορούν να εξασφαλίζουν με απλό τρόπο την έκπτωση φόρου 50%.

 • Οι αποδείξεις των φορολογικών δηλώσεων και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί αγροτών
  on 6 Φεβρουαρίου 2023

  Η ύπαρξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους αγρότες δεν είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον µέχρι στιγµής. Μήπως είναι τελικά είναι καλύτερα; Ας δούµε τι ορίζει η απόφαση.