• Εν αναμονή διευκρινίσεων για τη λειτουργία της πλατφόρμας της συμβολαιακής γεωργίας
  on 5 Δεκεμβρίου 2022

  Στον νόµο 4935/2022, το Άρθρο 15: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών» αναφέρει τα εξής: «1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες
  on 28 Νοεμβρίου 2022

  Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

 • Απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν για τις αιτήσεις επιδότησης λιπασμάτων
  on 21 Νοεμβρίου 2022

  Η απόφαση για την επιδότηση των λιπασµάτων είναι η αρίθµ. 635/321245/2022/ΦΕΚ 5579/Β/31-10-2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195).

 • Αρχές Δεκεμβρίου η πλατφόρμα για έκπτωση φόρου με συμβολαιακή
  on 17 Νοεμβρίου 2022

  Σε παραγωγική λειτουργία θα τεθεί την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των στοιχείων των συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας από παραγωγούς, οι οποίοι πωλούν το 75% των προϊόντων τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση-αγοραστή.

 • Από 1η Ιανουαρίου ανάρτηση τιμολογίων πώλησης άμεσα στο MyData από αγρότες
  on 15 Νοεμβρίου 2022

  Περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι πουλάνε την παραγωγή τους εκδίδοντας οι ίδιοι τιµολόγια πώλησης αναµένεται ότι θα επιβαρύνει µε νέες «µηχανογραφικές απαιτήσεις» η υποχρέωση ανάρτησης των τιµολογίων την αµέσως επόµενη ηµέρα της έκδοσης από τον Ιανουάριο του 2023.

 • Ανεπαρκές το χρονικό διάστημα για τη διαβίβαση των τιμολογίων λιπασμάτων
  on 14 Νοεμβρίου 2022

  «Μόλις εκδοθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει στην ΑΑ∆Ε η ειδική πλατφόρµα στην οποία θα αναρτήσουν οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους τα τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων που αφορούν αγορές της προηγούµενης καλλιεργητικής περιόδου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των παραστατικών στην ΑΑ∆Ε και γίνουν και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των ποσών ενίσχυσης, όσο πιο σύντοµα γίνεται».

 • Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις αγροτικές εργασίες
  on 7 Νοεμβρίου 2022

  Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι και οι αγρότες είναι επιχείρηση, αντιµετωπίζονται ως επιχείρηση, λειτουργούν ως επιχείρηση και οι έλεγχοι θα τους αντιµετωπίσουν ως επιχείρηση.

 • Τιμολογιέρα συνδεδεμένη σε myData για τους αγρότες με βιβλία το 2023
  on 4 Νοεμβρίου 2022

  Τµήµα µηχανοργάνωσης θα υποχρεωθούν να αναπτύξουν οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος από 1 Ιανουαρίου του 2023, προκειµένου να ανταποκριθούν στην απαίτηση καταχώρησης κάθε τιµολογίου που µπορεί να κόβουν µέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στην ειδική πλατφόρµα του myData.

 • Πώς θα λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα για την επιδότηση των λιπασμάτων;
  on 31 Οκτωβρίου 2022

  «Μόλις εκδοθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει στην ΑΑ∆Ε και η ειδική πλατφόρµα στην οποία θα αναρτήσουν οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους τα τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων που αφορούν αγορές της προηγούµενης καλλιεργητικής περιόδου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των παραστατικών στην ΑΑ∆Ε και γίνουν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των ποσών ενίσχυσης, όσο πιο σύντοµα γίνεται».

 • Αναμονή για τη λειτουργία της πλατφόρμας διαβίβασης των στοιχείων πώλησης
  on 24 Οκτωβρίου 2022

  Ξεκινώ µε το άρθρο του Πέτρου Γκόγκου στο agronews.gr: Στις 15 Νοεµβρίου ανοίγει η πλατφόρµα στην ΑΑ∆Ε στην οποία θα κατατίθενται συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας ώστε να υπολογιστεί η έκπτωση φόρου 50% στα αγροτικά εισοδήµατα για όσους αγρότες διέθεσαν ή σκοπεύουν να διαθέσουν τη φετινή τους παραγωγή, βάσει των διατάξεων που έφερε ο πρόσφατος νόµος.